Standartlar, belirli bir faaliyet ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği sağlamaktadır. Standart aslında toplumun kalite ve ekonomikliği arama çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyettir.

Standart nedir? Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan anlamına gelmektedir. Kıyaslama için uygulanan standartlar yapılan işin kalitesini belirleyen bir ölçümdür. Değişen dünya düzeninde kalite anlayışı da tüketiciden, tüketiciye değişiklik gösterir.

Farklı beklentiler, kültürler, ekonomik durum, şartlar, ülke koşulları vb. birçok faktör kalitenin kelime anlamını değiştirebilir. Beklentinin standartlara uygun olarak ne denli uygulandığına dair bir bakış açısıdır ve sanıldığının aksine, hayata olan yaklaşımınızı değiştiren bir yaşam biçimidir.

Hayat, her zaman nerede duracağımızı bilmekle başlar. Hedeflerimiz ile ileriye bir adım daha yaklaştırır. Kaliteyi iş yükü olarak görmek yerine bakış açımız ve prensiplerimiz olarak nitelendirmek ve sahiplenmek bireylerin yapması gereken ilk  adımdır.                                         Bugün medeni tüm toplumlar, yaşam kalitelerini, işlerindeki başarılarını, hedeflerini sadece şans ile yapmazlar. Çalışmak ile başarabilirler. Çalışmanın da bir düzeni olmazsa yaptığımız tüm işler tersine gidebilir. Sistemli, planlı bir çalışma ile yaşam kalitemizi her anlamda arttırabilmemiz mümkündür.

Elimizde ki imkânlar çerçevesinde daha başarılı, kaliteli bir yaşam sürebiliriz.

İşlerde böyle yürür. Önümüzdeki süreçleri yönetmek için, standartları bir yol haritası olarak görerek, daha sağlam adımlar atmak için kullanabiliriz. Ve risklerimizi en aza indirmemiz de bizlere yardımcı olmasını sağlayabiliriz. İşletmelerde en büyük riskler çalıştıkları iş koluna göre değişmektedir. İşleri yürüten süreçlerdir. Her süreç adımı, içinde bir risk barındırır ve yapılan işin kalitesini aşağıya çekebilir. ISO 9001:2015 bize en büyük katkısı süreçlerdeki risklerimizi görmemiz ve yolumuza bunları bilerek başlamamızdır. Karşımıza çıkacak riskleri önceden görebilmemiz önlemler almamızı, değerlendirmemizi ve stratejilerimizi belirlememizi sağlayacaktır.

Stratejilerimiz A, B hatta C ve D planı yapabilmemizi sağlar. Süreçleri yürütenlerin en önemli birleşeni insanlar, ekipmanlar ve standartlardır. İnsan faktörüne, iç ve dış müşteri girer. Ekipmanlar üretim kabiliyetimizi arttırır, standartlar ise kalitemiz için bize bir ölçü ile ilerlememizde yol gösterir. Risk planları süreç sorumluları ile yapılmalıdır. İşi iyi yapmak için süreç sorumluları risklerini ve fırsatlarını belirlemelidir.

Evet bazen risklerimiz fırsata çevirebilir, bazen de fırsatlar karşımıza risk olarak çıkabilir. En başarılı belirleme yollarından biride SWOT (GZFT) analizidir. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditleri bu analizle belirleyip risklerimizi ortaya koyabiliriz.

SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT (GZFT) analizinde amaçlanan; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.

Planlama alanında kontrol edilebilen etkenler ile kontrol dışında olan ve belirsizlik oluşturan etkenlerin analizi, planlama sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

İşte size SWOT için iyi bir fırsat örneği olan ISO 9001:2015. İşletmeler için bir fırsat niteliğinde olan standart, değerlendirebilirsek, olumlu ve olumsuz noktalarda önlemler alabileceğimiz, başarımızı arttıracak ve bize destek olacaktır.

Kaynak: Net Kimya – Kalite Yönetim Sistem Denetçisi / Duygu ZAİM ÇOLAK